Förberedelser av underlaget

Arbeten för förberedelse av underlaget:

●  diamant-, sten- och pappersslipning;

●  grövre och finare utjämning;

●  spackling;

●  byggnad av underlagsgolv, montering av golvreglar.